پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب زیارت کردن – دیدن زیارت معصومین در خواب

ما معمولا از آمال و امیال خود و چیزهایی که خواب می‌بینیم. اگر شما هم به تازگی خواب زیارت کردن دیده‌اید، بدانید تعبیر خوبی دارد. اکثر معبران گفته‌اند دیدن زیارت کردن در خواب به معنی رسیدن شما به اهداف و آرزوهایتان است. تعبیر خواب زیارت کردن به این معنی  است که از نظر عاطفی نیز به اهدافتان می‌رسید و باید بابت این موضوع خوشحال باشید. اگر خواب ببینید که به زیارت حرم امامان و معصومین رفته اید، به ایمنی و آرامش خاطر خواهید رسید. زیارت هر یک از امامان در خواب، نشانه رضایت قلبی ارواح آن معصومین از بیننده خواب و نوشته شدن ثواب زیارت برای او است. در ادامه تعبیر خواب حرم و زیارت از نگاه امام صادق (ع) آمده است با ما همراه باشید.

تعبیر خواب زیارت کردن در نگاه عربی (اسلامی)

اگر ‌شاهد زیارت باشید یا مشغول زیارت باشید، به این معنی است که باور دینی‌تان به شما کمک می‌کند از رنج ناشی از رویدادهای منفی رها شوید.

اگر خواب زیارت دیدید کارهای خوب بکنید. این خواب نشانه‌ی آن است که باید نیات خوب‌تان را هرچه زودتر به انجام برسانید چون ممکن است زندگی بسیاری از آدم‌ها را تغییر دهد.

تعبیر خواب زیارت کردن در نگاه اروپایی (یهودی- مسیحی)

اگر در خواب ببینید که قصد دارید به زیارت بروید به معنی رضایت است. نیت‌تان در زندگی واقعی سزاوار ستایش است و وقتی در خواب می‌بینید که به زیارت می‌روید، برایتان رضایتمندی می‌آورد.

اگر در خواب دیدید که به زیارت رفته‌اید به اهداف‌تان می‌رسید. دیدن زیارت در خواب نشانه‌ی قطعی است که با پشتکار و از خودگذشتگی به خواسته‌تان می‌رسید.

تعبیر خواب زیارت کردن در نگاه هندو (هندوئیسم)

خواب زیارت به معنی موفقیت است – تعبیر خواب زیارت این است که تمام تلاش‌هایتان به بار خواهدنشست و حاصل آن رسیدن به خواسته‌تان و موفقیت است.

اگر در خواب دیدید که در حال زیارت هستید‌، به این معنی است که دست به اقدام یا تصمیم‌های درست می‌زنید.

معنی لغوی کلمه حرم در عربی به معنی جای امن و ایمنی است. اگرکسی ببیند که در حرم کعبه بود، از آفات دنیا ایمنی خواهد یافت و ان‌شاءالله به حج خواهد رفت.

تعبیر خواب حرم و زیارت از نگاه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرماید اگر کسی در خواب ببیند به حرم پادشاهی عادل رفت، دلیل که موفق به انجام کارهای مفید خواهد شد. اگر کسی ببیند به حرم پادشاهی ظالم رفت، دلیل که کاری کند که از آن کار بدنام گردد.

تعبیر خواب زیارت در نگاه معبران دیگر

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر کسی ببیند وارد حرم پادشاه یا حرم مردی بزرگواری شد، دلیل که از شر پادشاه یا حاکم وقت ایمن شود و از پادشاه یا حاکم وقت، به او خیری خواهد رسید.

جمعی از معبران می‌گویند اگر کسی خواب ببیند در حرمی مشغول زیارت است، حاجتی دارد که زیارت آن شخص، موجب حاجت روایی او خواهد شد.

اگر کسی ببیند پادشاه یا حاکم وقت، او را به حرم خویش دعوت کرد و او به آن‌جا رفت، مقامی از جانب حکومت خواهد یافت و کاری خواهد کرد که باعث بدنامی او خواهد شد.

تعبیر خواب زیارتگاه

زیارتگاه در خواب به جای امن و قرار گرفتن در ایمنی تعبیر می شود. اگر خواب ببینید به زیارتگاهی رفته‌اید، حاجتی در دل دارید که به واسطه کسی که به زیارت حرم او رفته‌اید، و به برکت دعای خیر آن شخص، به حاجت خود خواهید رسید و یا عملی انجام داده‌اید که ثواب زیارت حرم آن شخص به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب زیارت اهل قبور

اگر کسی در خواب دید در گورستان مشغول خواندن فاتحه است، از مرگ و میرها عبرت می‌گیرد. اگر دید در گورستان از قبری، مرده‌ای با او سخنان دلنشین گفت، اعمالش خوب است و اگر سخنان عتاب‌آمیز می‌گفت، بد کردار است و باید به سوی خدا با توبه بازگشت کند.

دیدن گورستان در خواب از نگاه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گورستان بر سه وجه است:

  • غم
  • زندان
  • محنت

تعبیر خواب زیارت امام رضا (ع)

اگر کسی خواب ببیند که به مشهد برای زیارت امام رضا(ع) رفته است، عملی انجام داده که برای او ثواب حج نوشته شده و شفاعت امام رضا(ع) را برای خود خریده است. همچنین زیارت حضرت امام رضا، نشانه حاجت روا شدن بیننده خواب و در ایمنی و آسایش قرار گرفتن او است. کسی که این خواب را ببیند خداوند تعالی او را از شر دشمنانش ایمن نگه خواهد داشت ان‌شاءالله.

تعبیر خواب زیارت امام حسین(ع)

اگر کسی خواب ببیند به زیارت امام حسین(ع) نائل شده است، امام حسین(ع) از او راضی است و چنین شخصی باید افکار و اندیشه‌ای مانند امام حسین(ع) داشته باشد. انسان پرهیزکار، از خود گذشته، شجاع و فداکاری شود و فقط برای رضای خداوند زندگی را بگذراند. پس اگر کسی چنین خوابی دید، عملی انجام داده است که شفاعت و رضایت امام حسین(ع) را برای خود خریده و در آخرت ایمن خواهد بود.

تعبیر خواب زیارت کربلا

اگر خواب دیدید که به کربلا رفته‌اید، مانند یاران امام حسین(ع) مورد شفاعت ایشان و از بندگان صالح خداوند محسوب خواهید شد.

تعبیر خواب زیارت امامزاده

اگر کسی خواب دید به زیارت امامزاده‌ای رفته است، خوب است که برای روا شدن حاجت خود، از امامزاده ای که نزدیک به اوست، درخواست کند تا برای او دعای خیر کرده و به واسطه و به دلیل پاکی و بی‌گناهی آن امام زاده، خداوند متعال دعای بیننده خواب را ان‌شاءالله مستجاب بفرماید.

اگر کسی در خواب ببیند که به زیارت امامزاده‌ای می‌رود، و برای شادی روح و برای قربت و نزدیکی به خداوند متعال دعا می‌کند، به برکت وجود امامی که امامزاده به او نسبت داده می‌شود، ان‌شاءالله حاجت روا خواهد شد.

تعبیر خواب زیارت حضرت معصومه

حضرت معصومه(س) خواهر حضرت امام رضا‌(ع) بوده و از معصومین و شفاعت‌کنندگان درگاه خداوند برای صالحین و مردم با ایمان محسوب می‌شود. اگر کسی خواب دید که به زیارت ایشان رفته است و حاجتی در دل دارد، باید سعی کند در بیداری ان‌شاءالله به زیارت ایشان برود، زیرا این خواب نشانه این است که ایشان به بیننده خواب نظر رئوفت و دوستی دارند و ان‌شاءالله دعای خیر ایشان همراه کسی است که در دل با نیت پاک و به دور از گناه، از خانواده امام رضا(ع) درخواست دعای خیر دارد.

منبع: بازده و یوتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *