انتخابات مجلس شورای اسلامی در دیدگاه رهبری

زمان زیادی تادوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامیباقی نمانده است. از همین روی در این مقاله سعی کردیم که انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دیدگاه و بیانات رهبر انقلاب بررسی کنیم. این‌ مواردی که در ادامه ذکر کرده‌ایم، تنها بخش کوچکی از سخنان ایشان درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.…