پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب مسجد – امام صادق

شما می‌دانید تعبیر خواب مسجد چیست؟ اگر در خواب دیدید در مسجد هستید، به این معنی خواهید بود که به تمام خواسته‌هایتان خواهید رسید. دیدن اذان گفتن در مسجد نیز به معنی دعوت کردن مردم به دینداری خواهد بود. به طور کلی دیدن مسجد در خواب این است که عمل خوبی انجام می‌دهی. خواب مسجد و عبادت، عمل خیر و خوبی و برکت است.

تعبیر خواب اذان گفتن در مسجد

تعبیر خواب اذان گفتن در مسجد چیست؟ اگر ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، یـعـنـی مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی.

تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد

اگر ببینی «بیت‌المعمور» شبیه مسجد می‌باشد و در آن نماز می‌خوانی، یـعـنـی به تمام خواسته‌هایت می‌رسی.

تعبیر خواب عبادت کردن در مسجد

اگر ببینی در مسجد یا عبادتگاه (نمازخانه و مکان‌هایی به این شکل) عبادت می‌کنی، یـعـنـی خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی است.

تعبیر خواب اعتکاف در مسجد

اگر ببینی در مسجدی بر سجاده نشسته‌ای (مخصوصا اگر ببینی در مسجد اعتکاف کرده‌ای)، یـعـنـی به سفر حج می‌روی.

تعبیر خواب تعمیر کردن مسجد

 اگر ببینی جای خرابی (مثل مسجد و مدرسه و عبادتگاه و…) را درست می‌کنی، یـعـنـی عقل و دین و ایمان تو درست خواهد بود و به ثواب آخرت می‌رسی.

اگر ببینی در مسجد هستی و در پای تو دو بند بسته شده است، یـعـنـی در نماز یا جنگ با دشمنان دین و یا هر کار دینی ثابت و استوار هستید.

تعبیر خواب مسجد از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای مسجد عبارتند از:

 1. پادشاه
 2. قاضی
 3. عالمی بزرگ
 4. رئیس رهبر و پیشوا
 5. مسجد
 6. خطیب و خطبه خوان
 7. مؤذن
 8. قیم و سرپرست
 9. خوشنامی و شهرت خوب و نیک
 10. خیر و برکت
 11. زن خوب و نیکو

تعبیر خواب ساختن مسجد

اگر ببینی مسجدی را ساخته‌ای، یـعـنـی عده‌ای را برای انجام کاری خوب و درست جمع می‌کنی.

تعبیر خواب خراب کردن مسجد

اگر ببینی مسجد یا مدرسه یا عبادتگاهی را خراب کرده‌ای، یـعـنـی دین و دنیای تو دچار نقصان و اشکال می‌شود.

تعبیر خواب رفتن به مسجد

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر ببینی با عده‌ای به مسجد می‌روی، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.

اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد .

تعبیر خواب پیش‌نماز شدن در مسجد

اگر ببینی در مدرسه یا مسجد پیش‌نماز شده‌ای، یـعـنـی حاکم آن منطقه از تو اطاعت می‌کند.

تعبیر خواب خراب شدن دیوار مسجد

اگر ببینی دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع شهر افتاده است، یـعـنـی حاکم شهر هلاک و نابود می‌شود. اگر ببینی مسجدی خراب شده است، یـعـنـی شخص عالمی در آنجا از دنیا می‌رود.

تعبیر خواب شستن دست و صورت در مسجد

اگر ببینی دست و صورت خودت را در مسجد شسته‌ای، یـعـنـی مال و اموال خودت را در آن مسجد هزینه می‌کنی و به خواسته‌ات می‌رسی.

تعبیر خواب مسجد شدن جایی

اگر ببینی جایی که جزء املاک تو می‌باشد، مسجد شده است، یـعـنـی در دین، شرف و بزرگی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب انداختن آب گلو در مسجد

اگر ببینی خلط را در مسجد انداخته‌ای، یـعـنـی با روش غلط و اشتباهی از مال و اموال خودت برای افراد غریبه خرج خواهی کرد.

تعبیر خواب رفتن مسجد

از نظر جابر مغربی اگر ببینی به مسجد یا مکه یا مدینه می‌روی، یـعـنـی از تمامی ترس‌ها و دلهره‌ها ایمن می‌شوی و به خواسته‌های دینی و دنیوی خودت خواهی رسید.

تعبیر خواب روشن کردن چراغ مسجد یا ساختن مسجد

جابر مغربی گوید اگر ببینی چراغ مسجد را روشن کرده‌ای، یـعـنـی در کاری که مشغول آن هستی روشنی بوجود می‌آید.

ساختن یا تعمیر مسجد تعبیرش این است که با زنی دیندار و باایمان ازدواج می‌کنی.

تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد

جابر مغربی گوید یعنی از مال خویش هزینه کند.

تعبیر خواب فاتحه خواندن در مسجد

جابر مغربی گوید آن کس که در محیطی مثل مسجد و یا اماکنی که مردم زیادی در آن حضور دارند اقدام به فرستادن فاتحه یا صلوت برای اموات کند خداوند او را در زندگی سعادتمند و خشنود می سازد.

منبع: پرشین استار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *