تعبیر خواب پرتقال چیست

تعبیر خواب انگور سبز، انگور یاقوتی – حضرت یوسف و دیگران

اگر در خواب انگور دیدید، برای دیدن تعبیر آن باید ببینید که آیا در فصلی هستید که آن نوع از انگور وجود داشته باشد یا نه. به طور کلی دیدن انگوری غیر از سیاه از نگاه بیشتر معبران خوب است. اما اگر نوع انگوری که در خواب دیده‌اید را به یاد دارید، تعابیر متفاوت و زیبایی در مورد آن‌ها آمده است که توجه شما را به ادامه مطلب جلب می‌کنم.

تعبیر خواب انگور قرمز

 تعبیر انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام است.

اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می‌خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد.

تعبیر خواب انگور سفید

 اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد، چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می‌خوری، با سختی و مشقت مالی را بدست می‌آورد. تعبیرهای دیدن انگور سفید در خواب عبارتند از:

 • فرزند نیک
 • علم فرائض دینی
 • مال حلال

تعبیر خواب انگور سیاه

 تعبیر انگوری که ظاهرش سیاه است، غم و اندوه می‌باشد.

خوردن آب انگور تیره اگر انگور آبش تیره بود، تعبیرش مال حرام است.

تعبیر خواب انگور از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از

 • مال با خیر و برکت
 • فراخی و زیادی نعمت
 • در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری

انگور سفید از نظر حضرت یوسف

دیدن انگور سفید در خواب نشانه روزی حلال است. دیدن شراب انگور در خواب نشانه روزی حلال است. دیدن شراب‌های دیگر در خواب نشانه روزی با منفعت است. دیدن شراب در خواب نشانه مال حرام است.

تعبیر خواب انگور یاقوتی برای زن باردار

تعبیر دیدن چنین خوابی برای زن باردار به دنیا آمدن نوزاد دختر زیبا با آینده درخشان است.

تعبیر خواب دیدن درخت انگور

تعبیرهای درخت انگور عبارتند از:

 • سود و منفعت
 • ضرر و زیان
 • مرد حیله‌گر
 • جنگ و دشمنی
 • مال شبهه‌ناک

تعبیر خواب انگور از دید ابراهیم کرمانی

چنان چه خواب دیدی به فرد فوت شده ای انگور تعارف کردی و او خودداری کرد و از آن نخورد باید مسیر و یا روش زندگیتان را کمی تغییر بدهید تا بتوانید به اهداف خود نزدیک شوید.

تعبیر خواب چیدن خوشه انگور زرد

 برای مردان به علامت داشتن فرزندان صالح و نیک است چنان چه مجرد باشد ازدواج خواهد کرد و حاصل ازدواجش فرزند پسر با اینده ی درخشان است و چنان چه متاهل باشد به علامت پرورش فرزندان خلف با جایگاه مهم در اجتماع است.

تعبیر خواب انگور دادن به مرده

برای زنان باردار نوید بخش به دنیا اوردن فرزندی زیبا و پسر است و برای مردان و پسران بیشتر به معنی نعمت گشایش در کارها رزق و روزی حلال و افزایش مال است.

تعبیر خواب انگور یاقوتی

 اگر کسی خواب ببیند به او انگور یاقوتی میدهند به این تعبیر است که لحظات بسیار شیرین و خوشی را همراه با معشوق خود در آینده یا حال میگذراند.

تعبیر خواب گرفتن انگور از دست مرده

 اگر ببینی مرده ای به شما انگور یاقوتی قرمز رنگ میدهد به این معناست که از درد و امراض مختلف در همین دنیا مصون می شوی و در شرایط سخت زندگی موفق عمل خواهی کرد.

منبع: پرشین استار

۴ دیدگاه در “تعبیر خواب انگور سبز، انگور یاقوتی – حضرت یوسف و دیگران”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *