غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب انار – حضرت یوسف و امام صادق

خواب انار از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. دیدن انار شیرین در خواب و انار ترش در خواب چه معنی دارد؟ به طور کلی دیدن شربت‌های شیرین در خواب معنی مثبتی دارند. اگر هم در خواب نمی‌دانید که اناری شیرین است یا ترش، به تعبیر انار شیرین حساب می‌شود.

تعبیر خواب انار شیرین

ابن سیرین گوید اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال می‌باشد.

تعبیر خواب انار ترش، غم و اندوه است. اناری که نمی‌دانی ترش است یا شیرین، تعبیرش مثل انار شیرین است.

تعبیر خواب خوردن آب انار

تعبیر خوردن شربت‌هایی که شیرین هستند و بوی خوبی دارند (مثل شربت سیب و انار و…) شش حالت دارد: 1- پاکی دین و ایمان 2- سود و منفعت 3- علم مفید 4- عمر طولانی 5- زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش 6- ذکر و یاد خداوند.

تعبیر خواب انار از دید امام جعفر صادق

  1. تعبیر خواب انار خوردن و انار شیرین عبارتند از
  2. جمع کردن مال و اموال
  3. زن خوب و پارسا
  4. شهر آباد

تعبیر خواب انار از دید دانیال نبی

تعبیر انار، مال و اموال است، ولی به اندازه سعی و همت تو، مخصوصا اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.

تعبیر خواب انار از دیدگاه حضرت یوسف

انار خوشی و سلامتی است . اگر ترش باشد غم و اندوه اگر طعم آن ندانید مثل انار شیرین خوشی و سلامتی و مال می باشد .

تعبیر خواب درخت انار

 شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد.

ابراهیم کرمانی گوید تعبیر خواب خوردن دانه‌های انار این است که تو گرفتاری های زیادی را در زمینه مسکن داری که این خواب نشان دهنده این است که به زودی مشکلاتت رفع می‌شود و صاحب ملک و یا زمینی می‌شوی.

تعبیر خواب انار چیدن

اگر ببینی انار چیده‌ای و از آن می‌خوری، یـعـنـی از زنی زیبا سود و منفعت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب دیدن انار

یونگ می‌گوید دیدن انار در خوابتان بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. این رویا می‌تواند نمادی از به طمع انداختن و دعوت به رابطه جنسی هم بیان می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید دیدن انار در خواب، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره‌برداری می‌کنید و پیوسته به دانش خود می‌افزایید. خوردن انار در خواب، علامت آن است که اسیر و تسلیم زیبایی‌های فردی خواهید شد.

اگر در خواب می‌بینید یک انار را به دو قسمت می‌کنید، طلبکاران شما دنبال دردسر می‌گردند. خوردن انار خوشبختی و سلامت است. اگر در خواب یک ظرف پر از انار دارید، حواستان باشد بدون فکر کاری انجام ندهید.

تعبیر خواب انار خوردن مرده

اگر مرده‌ای را دیدی که از تو انار دریافت می‌کند و میل می‌کند دلیل بر اینکه زنی پاکدامن نصیب تو یا یکی از دوستان نزدیکت می‌شود که بواسطه این وصلت خوشحالی زیادی می‌کنی.

تعبیر خواب خوردن انار سفید

اگر کسی بیند انار سفید به وقت خود می‌خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است. اگر بیند دانه‌های انار سفید یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود. اگر انار سفید با پوست و پیه آن می‌خورد، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد.

منبع:

۷ دیدگاه در “تعبیر خواب انار – حضرت یوسف و امام صادق”

    1. ببخشید اگه شخصی تو خواب ببینه که انار دون شده تو یه پارچه که فرزندش از اون داره میخوره یعنی چی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *