فواید و مضرات نوشیدن آب سرد در تابستان

میان نوشیدنی های مختلف تابستان آب سرد رایج ترین آن ها است. اما آیا تا به حال فکر کرده اید این نوشیدنی ممکن است خطراتی نیز داشته باشد؟ مردهای 19 سال به بالا روزانه به 3.7 لیتر آب یعنی چیزی معادل 15.5 لیوان و زن ها به 2.7 لیتر آب…

چگونه به میزان کافی آب بخوریم

چگونه به مقدار کافی آب بنوشیم؟

برای سالم ماندن باید آب کافی بنوشیم. علی رغم تفاوت های فردی، نوشیدن روزانه 2.5 لیتر آب برای بانوان و 3.5 لیتر آب برای آقایان توصیه می شود. رسیدن به این هدف دشوار است، اما با تقسیم نوشیدن آب در ساعات مختلف روز و یافتن جایگزین هایی برای آب، کمک…