غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کشتن یا قتل

اگر در خواب دیدید کسی را کشته‌اید یا به قتل رسانده‌اید، باید بدانید قرار نیست شما کسی را بکشید. نگران نباشید. خواب قتل معمولا به معنی رسیدن سود و منفعت به فرد دیگری است. برخی نیز گفته‌اند دیدن کشتن فردی در خواب به معنی این است که ترسی داریم که اعتماد به نفس ما را تهدید می‌کند. به هر حال باید به فردی که او را در خواب کشته‌اید تبریک بگویید؛ چرا که سود و منفعت زیادی قرار است از طرف شما به او برسد.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده اســت که قتل با انکار، سرکوب و کنترل بخش‌هایی از طبیعت خود در ارتباط است. خوشبختانه این ناحیه‌های انکار شده احساس یا قابلیت را میتوان از طریق اعمال خودآگاهانه از نو زنده کرد. اگر در رویا دیدیم که از دست قاتلی فرار میکنیم این تصویر ترسی که اعتماد به نفس ما را تهدید میکند و یا چیزی که تهدیدگر خود ماســت را به نمایش می‌کشد.

تعبیر خواب کشتن (قتل)

ابن سیرین میگوید اگر کسی را در خواب کسی را کشتی بی آنکه سرش را از تنش جدا کنی بیانگر این اســت که به آن شخص سود و منفعت فراوان از تو خواهد رسید.

جابر مغربی می‌گوید اگر در خواب دیدی فرزند خود را کشتی دلیل بر بدست آوردن روزی حلال باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند اگر ببینی حیوان چهارپا یا حشره یا جانوری را کشته‌ای، یعنی بر دشمن غلبه میکنی.

لوک اویتنهاو می‌گوید کشتن کسی یعنی خود را عصبانی نکنید

آنلی بیتون می‌گوید اگر خواب ببینید مرتکب قتلی شده‌اید، علامت آن اســت که به خاطر بی تفاوتی دیگران احساس حقارت می‌کنید.

اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن اســت که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.

اگر خواب ببینید فردی، دیگری را می‌کشد، علامت آن اســت که به اشتباهاتی که دیگران در زندگی انجام می‌دهند تأسف خواهید خورد و کشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تعبیر خواب کشته شدن

به گفته محمد بن سیرین دیدن کشته شدن خود بیننده خواب به دست دیگران نشانه از عمر طولانی او دارد.

ابراهیم کرمانی در جایی دیگر بیان می‌کند اگر در خواب دیدی که عده‌ای تو را کشتند به این معناســت که به تو سود و منفعت خواهد رسید و اگر تو از روی ظلم و ستم کشته شدی نشانه این اســت که مظلوم بوده و خداوند متعال کسی را مامور انتقام گرفتن تو می‌گرداند.

لوک اویتنهاو می‌گوید کشته شدن به این معنی است که شما یک قربانی می‌دهید یا یک فداکاری خواهید کرد.

آنلی بیتون می‌گوید اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند، نشانه آن اســت که دشمنان پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می‌کنند.

تعبیر خواب کشتن با اسلحه

لوک اویتنهاو می‌گوید کشتن با شلیک یک گلوله یعنی حسادت شما را آزار می‌دهد.

ابن سیرین می‌گوید اگر ببینی کسی را کشته‌ای بدون آنکه سرش را از بدنش جدا کرده باشی، یـعـنـی به آن شخص سود و منفعتی میرسانی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، یـعـنـی روزی حلال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَلاَ تَقْتُلُواْ اَوْلاَدَکُم مِّنْ امْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُکُمْ… _…و فرزندان خویش را از بیم فقر مکشید که ما شما و ایشان را روزی میدهیم… (اسراء-۱۵۱).

کارل گوستاو یونگ می‌گوید رویای اینکه شما چاقو حمل می‌کنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی است. ممکن است چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید.

اگر چاقو کند است، بیانگر این است که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد. خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی استدیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این است که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر این است که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن است نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداریتان باشد.

منبع: نیک شو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *