تعبیر خواب پرتقال چیست

تعبیر خواب پرتقال چیست؟

اگر می‌خواهید بدانید دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد، در ادامه با رازینه‌مگ همراه باشید. در این متن به تعبیر خواب پرتقال، تعبیر خواب پرتقال قرمز، تعبیر خواب پرتقال سبز، تعبیر خواب پرتقال زرد، تعبیر خواب پرتقال ترش، تعبیر خواب پرتقال شیرین، تعبیر خواب پرتقال آبدار، تعبیر خواب خریدن پرتقال، تعبیر خواب فروختن پرتقال، تعبیر خواب خوردن پرتقال و … خواهیم پرداخت. به طور کلی دیدن پرتقال در خواب نشانه آن است که در زندگی خود جایگاه خوبی دارید و از آن راضی هستید.

تعبیر خواب پرتقال از نظر محمد بن سیرین

تعبیر خواب پرتقال قرمز نشان‌دهنده‌ی دعوا و درگیری برای گرفتن زن و یا بخاطر تصاحب معشوق می‌باشد.

تعبیر خواب پرتقال سبز نماد دوستی و کنار گذاشتن کینه و کدورت است.

تعبیر خواب پرتقال زرد بیماری و یا کسالت است.

تعبیر خواب پرتقال قهوه‌ای نشان‌دهنده‌ی برادر تنی است.

تعبیر خواب پرتقال سیاه مال و یا ثروت فاسد است.

تعبیر خواب پرتقال به روایت شیخ مفید

تعبیر خواب پرتقال خونی و آبدار برای خانم‌ها و دخترها، نشان‌دهنده‌ی فرزند پسر و یا شنیدن خبر به دنیا آمدن پسر است.

تعبیر خواب خوردن پرتقال با پوست آن هم با میل زیاد، نماد مال یا ثروت اندک حرامی است که باید آن را از زندگی خود دور کنید.

تعبیر خواب خردن دانه‌های پرتقال این است که با نشاط به کارهای خود خواهید رسید.

تعبیر خواب خوردن پرتقالی که مادر زن شما برایتان پوست کنده و آماده می‌کند، نمایانگر به هم خوردن رابطه عشقی یا زناشویی است.

تعبیر خواب دور ریختن پرتقال، نشانه دعوای غیر منطقی است.

تعبیر خواب بازی کردن با پرتقال و یا پرتاب کردن آن به سمت کسی، نشان‌دهنده‌ی سفری ناگهانی است که در پیش دارید.

تعبیر خواب پرتقال به روایت جابر مغربی

تعبیر خواب خوردن پرتقال ترش مزه، شنیدن خبر تلخ و ناامیدکننده است.

تعبیر خواب احساس سیری کردن بعد از خوردن پرتقال، کم شدن از رزق و روزی به همان میزان است.

تعبیر خواب خوردن پرتقال آبدار و لذت بردن از آن نشانه فرزند پسر است.

تعبیر خواب پرتقال به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب پرتقال شیرینی و کامروایی است.

تعبیر خواب پرتقال که میوه‌ای خوش عطر و بو است، بد نیست.

تعبیر خواب پرتقال‌های زیاد، مالی است که به دست خواهیدآورد.

تعبیر خواب تعدادی پرتقال نماد فزندان شما است.

تعبیر خواب پرتقال لک‌دار و لهیده، نشانه بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما است. تعبیر خواب پرتقال لهیده و لک‌دار اگر فرزند نداری به گرفتاری و یا بیماری یکی از نزدیکان شما اشاره می‌کند.

تعبیر خواب پرتقال سبز، خوب نیست و تعبیر خواب پرتقال خیلی زرد و رسیده بهتر است.

تعبیر خواب خریدن پرتقال این است که مقعیتی برایتان پیش می‌آید که باید چیزها یا کسانی را بر دیگران امتیاز دهید و شما این کار را به راحتی انجام خواهید داد.

تعبیر خواب فروختن پرتقال، انجام معامله پولی است.

تعبیر خواب درخت پرتقال در خانه، جمع کردن خانواده به دور یکدیگر است. مخصوصا اگر درخت پر باری باشد.

تعبیر خواب پاره شدن کیسه پرتقال و پخش شدن پرتقال‌ها بر روی زمین، حادثه‌ای است که باعث پراکنده شدن دیگران از اطراف شما می‌شود.

تعبیر خواب جمع کردن پرتقال‌ها از روی زمین به این معنا است که باعث گرد هم آمدن عزیزانتان خواهیدشد.

تعبیر خواب پرتقال به طور کلی خوب است؛ به ویژه اگر ترش نباشد.

تعبیر خواب پرتقال از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب فروختن پرتقال، نشانه روابط پاک و صمیمی با افراد است.

تعبیر خواب کندن گل‌های درخت پرتقال این است که ازدواج می‌کنید.

تعبیر خواب بودن گل‌های پرتقال بر روی سر نشانه‌ی پاکی و سادگی است که باعث موفقیت شما خواهدشد.

تعبیر خواب دسته گل درست کردن از گل‌های پرتقال، ازدواج سعدتمند است.

تعبیر خواب درست کردن مربای پرتقال، مرگ عده‌ای سرباز است.

تعبیر خواب درخت پرتقال این است که به گریه خواهیدافتاد.

تعبیر خاب کاشتن درخت پرتقال، رفتن به سفر بیهوده است.

تعبیر خواب خوردن پرتقال، جراحت و بیماری است.

تعبیر خواب خوردن پرتقال، به خطر افتادن سلامتی است.

تعبیر خواب پوست کند پرتقال جدا شدن از نزدیکان است.

تعبیر خواب در دست داشتن پرتقال برای یک دختر این است که همسر دلخواه خود را پیدا خواهدکرد.

تعبیر خواب خریدن پرتقال موفق نشدن در عشق است.

تعبیر خواب پرتقال از دیدگاه لیلا برایت

تعبیر خواب پرتقال،روزهای خوش آینده است.

تعبیر خواب چیدن پرتقال، تبدیل شدن شادی به غم است.

تعبیر خواب پرتقال از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

تعبیر خواب پرتقال سلامتی و موفقیت است.

تعبیر خواب پرتقال خوردن نشانه آن است که جایگاه خوبی در زندگی دارید و از آن راضی هستید.

تعبیر خواب پرتقال آبدار نشانه موضوعی حساس یا رسوایی در یک مسئله است.

تعبیر خواب پرتقال از در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب پوست کندن پرتقال مرگ یکی از نزدیکانتان است.

تعبیر خواب فروختن پرتقال عشق پاک و صادق است.

تعبیر خواب خریدن پرتقال ناکامی در عشق است.

برگرقته از اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *