پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب دره

خواب دره چه معنایی دارد؟ اگر در خواب دیدید که باید از یک دره عبور کنید یا در دره‌ای سقوط می‌کنید، تعبیر خوابتان را نیز از از این جا بخوانید. دره و سقوط و افتادن معمولا با هم دیده می‌شوند. حالات مختلف خواب دره را در زیر مشاهده می‌کنید.

تعبیر خواب جامع رازینه

اگر کسی در خواب دید که باید از دره‌ای عبور کند، اگر به سلامت عبور کرد، از غم و اندوه رهایی می یابد ولی اگر در این عبور دچار مشکلاتی شد، به غم و ناراحتی دچار می‌شود. اگر در جایی از دره سقوط کرد و مجروح شد، به بیماری دچار می‌شود ولی اگر در این سقوط سالم ماند، از بیماری شفا می یابد.

اگر در هنگام سقوط، غریبه‌ای کمکش کرد، لطف خدا شامل حالش خواهد بود. اگر خواب ببینید در دره‌ای سرسبز راه می روید، در کار بزرگی پیشرفت خواهید کرد و اگر ببینید در دره‌ای بی آب و علف راه می‌روید، تعبیرش عدم موفقیت در امور زندگی است. دیدن لجن در دره نشانه بیماری است.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند در دره ای وارد شد، دلیل که در غم و اندوه گرفتار شود. اگر ببیند از دره بیرون آمد، از غم و اندوه رسته شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دره، حج می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده:

 … بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِندَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ… _ … در دره‌ای غیر قابل کشت نزد خانه حرمت یافته تو… (ابراهیم-37).

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی وارد دره کوهی شده‌ای، یـعـنـی زندانی می‌شوی یا اینکه از دنیا می‌روی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی وارد دره‌ای شده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی ولی اگر ببینی از دره خارج شده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی

پس ابراهیم کرمانی تعبیر خواب دره در خواب را می‌گوید دلیل بر حج اسلام کند.

منبع: تعبیرستان و یوتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *