کار کمتر نتیجه بیشتر

کمتر کار کنید، بیشتر نتیجه بگیرید

کمتر کار کنید، بیشتر نتیجه بگیرید بگذارید صادق باشیم، این روز‌ها همه‌ی ما شدیداً غرق کار شدیم. این قضیه برای کارآفرین‌ها با وضوح بالا‌تری دیده می‌شود. در عصر ارتباطات تمرکز کردن روی هدف برای ما مشکل‌تر شده‌، زیرا روزانه مبایل‌مان بار‌ها با صدا‌های مختلف خود، ما را فرامی‌خواند. قبل از…

سه ایده خلاقانه برای استفاده از وقت در ترافیک

بوق و سرو صدا و خستگی و کوفتگی بعد از کار همراهتان است؛ دلتان لک زده برای آرامش خانه. از رانندگی در ترافیک های بی پایان خسته شده اید؟ همسر شما و البته خودتان چند ساعت را در روز بین خانه و محل کارتان در ترافیک می گذرانید؟ و متاسفانه…