در مورد مهندسی نفت

معرفی رشته مهندسی نفت

کشور ما نیز از منابع نفت و گاز فراوان برخوردار بوده و صنعت نفت ایران قدمت زیادی دارد. وجود منابع متعدد نفتی در کشور ایران باعث شده که به این رشته نیاز شدید احساس شود. در واقع مهندس نفت شیوه های مختلف استخراج نفت خام و گاز را از منابع…