حفظ آرامش در برخورد با کودکان

چگونه در هنگام امر و نهی کردن به کودکان  آرامش خود را حفظ کنیم؟ – قسمت اول

وقتی شرایط به گونه ای پیش می رود که از عصبانیت در حال انفجار هستید و با این حال کودکتان به هیچ وجه زیر بار حرف هایتان نمی رود، باید چه کنید؟ مطمئنا رفتار عاقلانه ای نمی توانید از خود بروز دهید. اما بهتر است در این گونه موارد در…