شنوایی سنجی

معرفی رشته شنوایی سنجی

هدف و ماهیت شنوایی سنجی رشته‌ی شنوایی سنجی یکی از زیر شاخه‌های علوم پزشکی است که وظیفه‌ی مطالعه‌ی شنوایی و اختلالات آن را برعهده دارد. که مواردی چون ارزیابی شنوایی و تعادل و تشخیص اختلالات آن، حفاظت و پیشگیری از شنوایی و آموزش و توانبخشی را شامل می‌شود. در زیر به…