تمرکزتان را افزایش دهید

راهکارهای عملی برای افزایش تمرکز

ساده‎ترین راه برای این‎که بگویید حواستان پرت شده، انداختن تقصیر گردن عوامل بیرونی مثل موبایل است. اما در واقع یک مشکل زیرپوستی وجود دارد که معمولا به آن توجه نمی‎شود.