دکتر خوب در بحث سرطان

باور های غلط درباره ی سرطان پستان – قسمت سوم

در قسمت های اول و دوم در مورد خرافه های مربوط به سرطان پستان صحبت کردیم. قسم سوم نیز به تکمیل این خرافه ها میپردازد و شما را از نگرانی های بی دلیل نجات می دهد. سرطان پستان، شایع ترین سرطان بانوان است، هر چند برخی آقایان نیز ممکن است…