چند کار مهم که در تابستان حتما باید انجام دهید

چند ساله هستید؟ تابستان هر سالتان را چطور گذرانده اید؟ اگر در تمام این سال ها می‌توانستید تابستان هایتان را زنده کنید، مطمئنا بسیاری از برنامه هایتان را تا الان محقق کرده بودید؟ مثلا اگر شما 20 ساله هستید، یک چهارم از هر سال را در تابستان گذرانده‌اید. یعنی چیزی…