آموزش ساده و سریع ورد

تنظیم فاصله خطوط و فاصله پاراگراف در ورد

فاصله بین خطوط و بین پاراگراف‌ها در تمیز بودن و منظم بودن متنتان تاثیر زیادی دارد. در ادامه در مورد نحوه کم یا زیاد کردن فاصله بین خطوط در چند مرحله ساده صحبت می‌کنیم.