تعبیر خواب پرتقال چیست

تعبیر خوب خون_دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر به دنبال دانستن تعبیر خواب خون هستید؛ دعوت می‌کنیم در ادامه با رازینه‌مگ همراه باشید. در این متن به تعبیر خواب خون، تعبیر خواب خونریزی دندان، تعبیر خواب خوردن خون، تعبیر خواب جاری یودن خون، تعبیر خواب خون ناشی از دعوا، تعبیر خواب خون بدون جراحت، تعبیر خواب خون قاعدگی و … خواهیم‌پرداخت.

تعبیر خواب خون ناشی از جراحت

محمد بن سیرین

محمد بن سیرین معتقد است تعبیر خواب دیدن خارج شدن خون از بدن بدون وجود جراحت، نشانه‌ی آن است که اگر فرد اهل رشوه‌گیری باشد، رشوه می‌گیرد و در غیر این صورت، ضرر خواهدکرد.

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب خارج شدن خون از جراحت می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که بر تن او جراحتی است و از آن جراحت خون می آید نشانه این است که زیان و اندوه و غم می بیند.

مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی تعبیر خواب خون‌آلود شدن بدن در اثر دعوا را نشانه‌ی این می‌داند که مردم درباره‌ی آن فرد بد می‌گویند. تعبیر خواب خون‌آلود شدن فرد دیگری در اثر دعوا با خواب بیننده، در نظر مطیعی تهرانی نشانه‌ی آن است که غمی میان خواب بیننده و دیگران به موجود می‌آید.

 یوسف نبی

حضرت یوسف (ع) تعبیر خواب خون را نشانه‌دهنده‌ی غم و اندوه می‌داند.

تعبیر خواب خون کم کردن از نظر حضرت یوسف تندرستی و از غم بیرون آمدن است.

آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن خون از نظر آنلی بیتون این است که باید از دوستان ناپسند دوری کرد.

آنلی بیتون تعبیر خواب خون روی دست را نشانه این می‌داند که اگر خواب بیننده بیشتر مراقب رفتارهایش نباشد؛ بدشانی قریب الوقوعی برایش ایجاد می شود.

ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب خون و جراحت می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که خون از زخم و جراحت روی بدنش نمی آید و آن جراحت تازه است نشانه این است که در مال او نقصانی ایجاد می شود و یا از فردی سخنی سخت می شنود که برای وی در آن ثواب است زیرا خون نشانه گناهی است که از تن خواب بیننده بیرون می آید.

برایت

برایت تعبیر خواب دچار خون‌ریزی شدن را نماد فرصت خوبی می‌داند که برای فرد ایجاد خواهدشد.

تعبیر خواب بالا آوردن خون از نظر برایت، یک بیماری است که فرد را تهدید می‌کند. او تعبیرخواب خون گرفتن را به وجود آمدن نزاع و درگیری می‌داند که برای خواب بیننده به وجود خواهدآمد.

تعبیر دیدن خون ناشی از جراحت

ابن سیرین

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب خون ناشی از جراحت می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که کسی بر وی شمشیر زد و خون از او روان شد نشانه این است که بر خواب ببینده زبان خلق دراز می شود و برای او در آن ثواب است.

اگر فردی در خواب ببیند که از جایگاهی که زخم است خون بیرون می آید و لباس و تن او به خون جاری می شود نشانه بدست آوردن مالی است که از راه حرام بدست می آید.

ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی تعبیر خواب بریده شدن یکی از اعضای بدن و جدا شدن آن را نشان‌دهنده‌ی این می‌داند که زخم زننده سفر خواهدکرد.

تعبیر خواب وجود سوراخ در بدن و بیرون آمدن خون از آن سوراخ به شکلی که لباس‌های فرد آلوده شود، ازنظر ابراهیم کرمانی مال حرامی است.

مطیعی تهرانی

تعبیر خواب خارج شدن خون از بدن در نگاه مطیعی تهرانی، گرفتار شدن به غم و اندوه است.

مطیعی تهرانی تعبیر خواب خارج شدن خون از چشم را غصه‌دار شدن برای فرزند می‌داند.

آنلی بیتون

تعبیر خواب جاری شدن خون از زخم در نگاه آنلی بیتون دچار شدن به بیماری جسمی است. علاوه‌براین ممکن است فرد به دلیل شراکت با فردی بیگانه دچار شکست شود.

تعبیر خواب جاری شدن خون از شاهرگ را آنلی بیتون افتادن در دامی می‌داند که فرار از آن برایتان ممکن نیست.

تعبیر خواب خون خوردن

 ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خوردن خون در نگاه ابراهیم کرمانی خوردن مال حرام و یا ناحق کردن خون است.

تعبیر خارج شدن خون از اندام تناسلی

 ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خوب بیرون آمدن خون از آلت مردانه می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از آلتش خون بیرون می آید نشانه این است که او را فرزندی از شکم مادر می افتد.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب بیرون آمدن خون از مقعد می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از مقعدش خون بیرون می آید به صورتی که تنش آلوده می شود نشانه این است که به اندازه خونی که در خواب دیده است مالی حرامی بدست می آورد.

تعبیر خونریزی دندان در خواب

ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب بیرون آمدن خون از دندان، در نگاه ابراهیم کرمانی غم و اندوهی است که از طرف خویشاوندان به فرد می‌رسد.

مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی تعبیر خواب بیرون آمدن خون از دهان و بینی را نشانه گرفتاری و یا غمی می‌داند که به فرزندان، همسر و دیگر افراد خانواده‌اش خواهدرسید.

تعبیر خواب مکانی پر از خون

جابر مغربی

تعبیر خواب افتادن در مکانی پرخون در نظر جابر مغربی مبتلا شدن به خونی ناحق است.

جابر مغربی تعبیر خواب جاری بودن خون در کوچه و یا شهر را ریخته شدن خون زیادی در آن نوحی می‌داند.

جابر مغربی درباره تعبیر خواب فرو رفتن پا در منجلابی از خون می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که پایش در منجلابی پر از خون فرو رفت نشانه این است که به صورت ناخود آگاه در امری مداخله می کند و به گرفتاری مبتلا می شود.

تعبیر خواب خونریزی کردن بینی

مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی تعبیر خواب بیرون آمدن خون از بینی را نشانه مبتلا شدن فرد به گرفتاری‌های اجتماعی می‎داند.

تعبیر دیدن لباس خونی در خواب

مطیعی تهرانی

تعبیر خواب خون آلود شدن لباس از نظر مطیعی تهرانی بدنام شدن است.

مطیعی تهرانی تعبیر خواب ریخته شدن خون بر روی زمین را گرفتار شدن فرد به غم و اندوه می‌داند.

آنلی بیتون

تعبیر خواب لکه‌های خون روی لباس از نظر آنلی بیتون، دشمنانی هستند که می‌خواهند از موفقیت شما در شغلتان جلوگیری کنند.

تعبیر خواب خون قاعدگی

معبران چینی

معبرانی چینی تعبیر خواب خون قاعدگی را حاوی نشانه‌های خوبی برای خواب بیننده می‌دانند.

تعبیر خواب کثیف شدن لباس با خون قاعدگی از نظر معبران چینی، پیدا کردن شغلی جدید با عملکردی آرام است.

معبران چینی معقتد اند اگر مردی در خواب ببیند که به خون قاعدگی همسرش آلوده شده است نشانه این است که با افراد غربیه زیادی معامله می کند.

معبران غربی

معبران غربی درباره تعبیر خواب خون قاعدگی می‌گویند: اگر فردی در خواب ببیند که خون قاعدگی لباس وی را خیس کرده است نشانه این است که خواب بیننده در چرخه ای گیر کرده است و دیدن این خواب بیانگر نگرانی و احساس ناخوشایندی است که خواب بیننده نسبت به نگاه دیگران به خود دارد.

تعبیر خواب خون ریزی زیاد قاعدگی از نظر معبران غربی، مسئله‌ای است که خواب بینند باید به سرعت در پی حل آن باشد.

برگرفته از اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *