پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب گندم حضرت یوسف و دیگران

در تعبیر خواب گندم آمده است که گندم رزق و روزی حلال است. البته دیدن گندم پخته به معنی دچار شدن به غم و اندوه است. پس دیدن گندم در خواب بستگی به این دارد که در چه حالتی گندم را دیده باشید. در ادامه در مورد دیدن گندم در خواب و تعبیر آن صحبت می‌کنیم.

تعبیر خواب گندم از یوسف

در داستان فرعون و حضرت یوسف و جریان خواب فرعون آمده است که شبی فرعون مصر در خواب دید که هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق را می‌خورند. فرعون تمام کسانی را که به گونه‌ای تعبیر خواب می‌دانستند جمع کرد اما هیچ‌کدام نتوانستند خواب فرعون را تعبیر کنند. تا این‌که همان جوان ساعتی راجع به تعبیر خواب یوسف در زندان برای آن‌ها گفت. فرعون عده‌ای را نزد یوسف در زندان فرستاد و از او در مورد خوابش پرسید. یوسف گفت: «هفت سال پی در پی می کارید و آنچه را که درو می کنید، جز اندکی که می خورید، همه را در خوشه اش بگذارید.»

«هفت سال سخت خواهید داشت، هفت سال خشکسالی. بعد از آن سالی که در آن مردم به باران می‌رسند و در آن آب میوه می‌گیرند.»

تعبیر خواب گندم از دید ابن سیرین

تعبیر گندم، رزق و روزی حلال می‌باشد که با رنج و سختی به دست می‌‌آید.

تعبیر خواب خوردن گندم پخته

 اگر ببینی گندم پخته‌‌‌‌‌ یا برشته می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

تعبیر خواب گندم جوانه زده

 گندم جوانه زده در خواب به نشانه فرزند است.

اگر پسری مجرد خواب گندم‌های جوانه زده را ببینید در آینده نزدیک ازدواج میکند و حاصل ازدواجش فرزندان پسر است.

اگر دختری مجرد خواب گندم‌های جوانه زده را ببینید بعد از مدتی کوتاه ازدواج می‌کند و از این ازدواج صاحب فرزندانی دختر می‌شود.

تعبیر خواب گندم دادن به کبوتر

 اگر کسی خواب ببینید تعدادی کبوتر در منزل نگهداری می‌کند و به آن ها گندم و یا غذا می‌دهد دلالت بر این دارد که عزیزی از دست او سخت رنجور است همچنین غرق شدن در بند مادیات و یا سرگرمی‌های کاذب دنیوی از معانی همین خواب است.

تعبیر خواب گندم از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب خوشه‌های گندم زرد و طلایی زیاد شدن برکت و رزق در خانه عاقبت بخیری جوانان است.

تعبیر خواب کاشتن گندم

دانیال نبی گفته اگر ببینی در زمین خودت گندم می‌کاری، یـعـنـی به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌‌شود.

تعبیر خواب آسیاب کردن گندم

دانیال نبی گفته است که اگر ببینی غله (گندم و ذرت و…) را به آسیاب بردی و آرد کرده‌ای، یـعـنـی از طرف صاحب آسیاب به تو خیر و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب گندم دادن به مرغ و خروس و جوجه

 به نشانه اینکه زن و مرد و یا دختر و پسر جوانی در میان بستگان نزدیک برای رفتن به خانه بخت آماده می‌شوند.

تعبیر خواب کشت گندم

کرمانی در مورد تعبیر خواب کشت گندم گفته است اگر ببینی در حال کشت گندم هستی، تعبیرش این است که خیر و خوبی به تو می‌رسد.

جابر مغربی گفته است اگر ببینی گندم کاشته‌ای، یـعـنـی از «پادشاه» به تو نعمت می‌رسد.

کرمانی در مورد تعبیر خواب خوردن گندم گفته است اگر ببینی خوشه‌های گندم را می‌خوری، تعبیرش قحطی می‌باشد.

کرمانی در مورد تعبیر خواب گندم سبز یا جوانه زده گفته است ندانم کاری انجام کارها بر اساس بی‌فکری و قضاوت و یا تصمیم عجولانه است.

دیدن گندم سبز در خواب

کرمانی گوید گندم سبز در خواب نشانه ی تهمت و یا رنجور کردن دیگران از ماست.

تعبیر خواب گندم برشته

جابر مغربی گوید اگر ببینی گندم برشته داشتی، ولی از خانه بیرون ریخته‌ای، و یا اینکه به کسی بخشیده‌ای و چیزی از آن نخوردی، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب گندم از دید منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه‌ای که در آن گندم کاشته باشند.

تعبیر خواب مزرعه گندم

مطیعی گفته است اگر مزرعه‌ای گندم داشته باشید کاری می‌کنید که خیر و برکت دارد و هم خودتان بهره‌مند می‌شوید و هم دیگران.

تعبیر خواب گندم از نگاه سایر معبران به صورت زیر است.

تعبیر خواب چیدن گندم

 مال و رزق حلال کسب نماید و روزی‌اش در شغلش زیاد شود.

تعبیر خواب گندم دادن به مرده

 اگر دیدی خوشه های گندم زرد را به فرد مرده‌ای می‌دهی دلیل بر این‌که عمرت طولانی شود و صاحب عمری با برکت می‌شوی.

تعبیر خواب برداشت گندم

 تصمیم‌گیری برای انجام اموری مهم در زندگی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *