پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب مادر – امام صادق و دیگران

تعبیر دیدن مادر در خواب افزایش و برکت در زندگی است. شاید دیدن مادرتان در خواب به دلتنگی‌تان برایش مربوط باشد. امام صادق تعبیر خواب مادر را نعمت و برکت و در کل مثبت می‌دانند و اگر مادرتان در خواب مریض است، به این معنی است که نعمت و روزی شما دچار نقصان خواهد شد. دیدن مادر در خواب رایج است و هر کار خوبی که برای او انجام دهید، به نفع شما در بیداری است.

تعبیر خواب مردن مادر

ابن سیرین می‌گوید تعبیر خواب مردن مادر زنده: میتواند دلیل بر افزایش عمر و پربرکت شدن زندگی و اهل سکنه ی منزل باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید از دست دادن مادر و یا مادربزرگ دلیل بر رشد رزق و خیر و برکت در خانه است.

تعبیر خواب مادر مریض در نگاه امام صادق

اما مریض شدن مادر در خواب به نشانه ی کم شدن رزق و برکت خانه غم رنج و ناراحتی است. پرستاری کردن از مادران مریض در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروایی است.

جابر مغربی گفته اگر مادر دوست همسایه فامیل و یا اشنا را دیدی که مریض است دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد.

تعبیر خواب ناراحت بودن مادر

دانیال نبی می‌گوید اگر کسی خواب ببیند مادر خودش ناراحت است و دلیل این موضوع را هم نمی‌داند بیان‌گر رشد و پیشرفت در کارها رسیدن به کمال سعادت احساس رضایت قلبی داشتن از زندگی و مهمتر از همه داشتن طول عمر طولانی برای مادر است.

تعبیر ناراحتی مادر فوت شده

اگر ببینی مادری که میدانی فوت شده است به خوابت آمده و ناراحت بود بیان‌گر طول عمر زیاد برای خود شماست.

 اگر ببینی مادرت زنده شده و فقط شما به ایشان نگاه می‌کنید و کار خاصی انجام نمی‌دهید تعبیر آن این است که شما برنامه‌ها و یا اهداف مشخصی برای آینده خود در نظر گرفته‌اید که این‌ها را با موفقیت انجام خواهید داد.

چنان چه ببینی مادرت زنده شده و دوباره می‌میمیرد دلالت بر زندگی طولانی و سعادتمند دارد.

اگر ببینی مادر فوت شده‌ات زنده گشته و به شما می‌خندد و یا در چهره ی ایشان خوشحالی و ذوق میبینید نشانه آن است که به هر کاری دست بزنید نتیجه‌ای مساعد خواهید گرفت و در واقع می‌توان از آن به عنوان یک شانس بزرگ نام برد.

از نظر معبرین غربی زنده شدن مادر مرده به حالات ظاهر و رفتارش بستگی دارد اگر بیش از اندازه تغییر کرده باشد به طور مثال لاغر و ضعیف شده باشد به این معنی است که در آینده نه چندان دور از خبر مرگ یکی از عزیزان خود سخت اندوهگین می شوید و برای مدتی افسرده خواهید شد.

اگر گریان و پریشان بود ضامن سلامتی و نشاط شماست. اگر نگران بود بیانگر این است که در آینده برای انتخاب تصمیمی بر سر دو راهی قرار می‌گیرید.

تعبیر خواب گریه کردن برای مرگ مادر فوت شده

علامه طباطبایی میگویند اگر بخاطر مرگ مادرت با صدای بلند گریه می‌کنی و آه و ناله ی زیاد سر می‌دهی به این معنا است که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهی کرد.

تعبیر خواب پرستاری از مادر بیمار

اگر کسی ببیند به مادر بیمارش خدمت می‌کند و از او مراقبت می‌کند نیکو است و عاقبت بخیر می‌شود.

تعبیر خواب مادر در بیمارستان

شیخ طوسی نوشته است اگر کسی ببیند مادرش در حال رنج کشیدن است و بواسطه ی بیماری سختی از پا افتاده است و یا روی تخت بیمارستان است، نشانه این است که در آینده نزدیک بخاطر شنیدن خبری ناگوار افسرده و غمگین می‌شود.

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *