تعبیر خواب درس و مدرسه

تعبیر خواب دیدن مدرسه

مدرسه، دانشگاه و دیدن مکان‌هایی که برای تحصیل هستند، همگی نشانه منطق و مسیر صحیح پرداختن به کارهاست. با دیدن اینگونه خواب‌ها بایستی به اوضاع پریشان اطراف خود سر و سامانی دهیم تا بتوان راه درست را انتخاب کرد. دیدن گم کردن کتاب یا دیر رسیدن به کلاس درس در خواب آشفتگی اوضاع را نشان می‌دهد که با برنامه ریزی می‌توان بر این مشکلات غلبه کرد.

تعبیر خوای مدرسه از نظر برایت

برایت مى‌گوید دیدن مدرسه در خواب، نشانه‌ى آن است که باید در انجام کارهایتان دقت داشته باشید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است که خواب دوران مدرسه نشان این است که بر دانش شما اضافه می‌شود.

اگر ببینید در یک مدرسه تدریس می‌کنید یعنی سادگی و پاکدلی شما باعث خوشبختی می‌شود.

اگر ببینید بچه‌ها به مدرسه می‌روند یعنی برای موفقیت باید میانه رو و متواضع باشید.

اگر ببینید در یک مدرسه هستید یعنی نارضایتی و ناکامی در کارها دارید.

تعبیر خواب مدرسه از نظر لوک اویتنهاو

از نظر لوک اویتنهاو تعبیر خواب مدرسه به تفکیک مکان و حالت به شرح زیر است:

  • مدرسه: پیری عاقبت به خیر
  • مدرسه پر از شاگرد: مشکلات
  • جزو شاگردان بودن: رنج و زحمت

تعبیر خواب مدرسه از نظر آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید اگر خواب ببینید در مدرسه ای حضور دارید، علامت آن است که در کارهایی ادبی امتیازی به دست می‌آورید.

اگر خواب ببینید در هنگام نوجوانی به مدرسه می‌روید، نشانه آن است که اندوه و بدبختی زمان حال شما را به یاد تفریحات و صداقت ایام گذشته می‌اندازد.

اگر خواب ببینید در مدرسه کتب علمی یا فلسفی تدریس می‌کنید، علامت آن است که برای به دست آوردن مقامی ادبی تلاش خواهید کرد. اما ابتدا باید از پس نیازهای روزانه زندگی بربیایید.

اگر خواب ببینید به ساختمان مدرسه ایام کودکی نگاه می‌کنید، علامت آن است که وقایع تلخ و اندوه‌بار بر زندگانی شما سایه می‌افکند.

تعبیرخواب مدرسه و مربوط به آن از نگاه معبران مختلف

در زیر تعبیرهایی از حالات مختلف مدرسه و هر چیزی که مربوط به مدرسه است را آورده‌ایم. از دیدگاه معبران دیدن مدرسه برای کسانی که به آن عشق می‌ورزیده‌اند، خوب و خیر است ولی برای کسانی که به مدرسه احساس خوبی نداشته‌اید، دیدن مدرسه برای شما نیز خوب نخواهد بود. به تعابیر زیر توجه کنید:

مدرسه: فرآیند یادگیری، آنچه در مدرسه آموخته‌ایم. البته اینجا منظور درس‌های کتاب‌های آموزشی نیست؛ بلکه روابط متقابل با دیگران، ساختار کلاس‌ها، رقابت، برتری، سر افکندگی، کار گروهی و… است. عادات رفتاری و واکنش‌های عاطفی که طی دوران مدرسه شکل گرفته‌اند. بلوغ در این دوران رخ می‌دهد و ما را با بسیاری از احساسات، غرایز و انتخاب‌های جدید مواجه می‌کند. گاهی این تصویر در رویا به احساس تنهایی و طرد شدگی اشاره می‌کند و این دلیل استرس‌های است که بسیاری از کودکان و نوجوانان باید به هنگام ترک کردن مادران‌شان برای نخستین بار و حاضر شدن در مدرسه تجربه کنند.

بیشتر بخوانید:

کلاس درس: مطالعه، ارتباط با افراد متخصص و ذی صلاح، حس اینکه مدرسه چه شرایط و موقعیتی را برای شما پدید آورده است. برای تفسیر این رویا بهتر است از خود بپرسید به راستی از دوران مدرسه چه آموخته‌اید.

فارغ التحصیلی: آزمون‌هایی که در زندگی و پیوندهای عاطفی در پیش رو دارید، حس بزرگسال بودن یا هنر و مهارتی که شنا را با اشتقلال بزرگسالانه می‌رساند، همچنین احتمالا با احساس ارزش و اعتبار شما نزد خود ارتباط دارد.

سالن ورزش: پذیرفتن ریسک برای آموختن چیزی تازه، خطر کردن، سلامت جسمانی.

کتابخانه مدرسه: دانش و توان یادگیری، معلومات انبار شده.

جاهای مختلف مدرسه: توانایی یا مشکل خاصی.

لباس مدرسه: رفتار اجتماعی و قوانین اخلاقی که در مدرسه فرا می‌گیریم.

دوست دوران مدرسه: رفتار و نگرش‌هایی که در دوران مدرسه ایجاد کرده‌اید و گسترش داده‌اید در وجود شما باقی مانده‌اند و امروز نیز به مانند دوستی قدیمی با شما همراهند.

منبع: ستاره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *