اربعین 98

گرفتن دینار برای سفر اربعین 98

اگر شما نیز امسال برای سفر اربعین خود را آماده می‌کنید، ممکن است به دینار عراقی برای جابجایی‌ها و هزینه‌های احتمالی در طول سفر احتیاج پیدا کنید.