کروات برای مردان

چرا دانشمندان می‌گویند کروات نزنید؟

امروز می‌خواهیم از آن‌هایی بگوییم که فکر می‌کنند کروات بخشی از شخصیت آن‌ها است. شاید این افراد تا به حال فکر نکرده باشند که استفاده از کروات می‌تواند به سلامتی آن‌ها آسیب بزند. گاهی اوقات ما کارهایی را بدون در نظر گرفتن معایب آن انجام می‌دهیم و چیزی که در…