نکات کلیدی در ورد

چگونه جستجوی پیشرفته در ورد با استفاده از Wildcard ها انجام دهیم؟

Wildcard کاراکتری است که در جستجوی ورد، جانشین یک یا چند کاراکتر دیگر می‌شود. علامت * یکی از معمول‌ترین این کاراکترهاست که می‌تواند جانشین هیچ یا تعدادی کاراکتر شود. برای این‌که کلمه خاصی را در ورد پیدا کنید حتما به وایلدکارت‌ها احتیاج پیدا خواهید کرد.