معرفی رشته فوریت های پزشکی

معرفی رشته فوریّت های پزشکی

  هدف و ماهیت فوریت های پزشکی رشته‌ی فوریت‌های پزشکی یکی از برنامه‌های آموزشی گروه پزشکی است. دانش اموختگان این مقطع به عنوان عضوی از تیم سلامت ارئه خدمات و امداد رسانی به بیماران و مصدومین را در مرحله پیش بیمارستانی به عهده دارند و گستره این خدمات آحاد جامعه را…