مرگ

چطور با کودکم درباره‌ی مرگ بگویم؟

صحبت از مرگ حتی با بزرگ‌ترها راحت نیست. حالا تصور کنید مخاطب ما یک کودک باشد. مطمئنا این موضوع برای کودک ما شیرین نیست؛ اما، محققان می‌گویند مرگ را نباید از فرزندان خود پنهان کنیم. بهتر است صحبت از مرگ را با گفتن از مرگ یک انسان شروع نکنید. برای…