توییت وزیر خارجه بحرین

توییت وزیر خارجه بحرین با انتشار عکسی از احمدی‌نژاد

این که یک امت پرافتخار چرا و چگونه به انحطاط رفته است، سوالی است که جدا آقای ظریف باید به آن پاسخ دهند. در این رابطه دانستن ایران و آقای ظریف هم قابل تامل است.