سرودهای انقلابی دهه فجر

متن سرودهای دهه فجر

سرودهای انقلابی در ایام الله دهه فجر نشان‌دهنده میزان شور و شوق و علاقه مردم برای داشتن ایران زیباتر و شادتر را نشان می‌دهد.