میگرن و دردهای شدید

چگونه با درد میگرنی چشمی کناری بیاییم؟

دردهای «ocular» یا کلاسیک میگرنی به دسته ای از سردردها گفته می شود که در آن دردهای شدید همراه با تغییراتی در دید (مثل دیدن تشعشع هایی از نور یا سایه، همان «aura») هستند. در موارد خفیف با داروهای مسکن و کمی استراحت مشکل حل می شود. در مواردی هم…