کی بچه دار شویم

چگونه با «کی بچه‌دار می‌شوید؟» کنار بیاییم؟

این که همه از شما می‌پرسند کی می‌خواهی بچه‌دار شوی، خسته شده‌اید. وقتی این سوال را اعضای خانواده می‌پرسند، پاسخ دادن به آن سخت‌تر می‌شود. در حالی که این به خود شما بستگی دارد. اگر شما برای بچه‌دار شدن آماده نیستید، با جواب‌های غیرمستقیم، خود را از سوال‌های پی در…