وضعیت زندان‌های جهان

زندانی‌های کدام کشور خوشبخت‌تر اند؟

زندان‌های مختلفی در جهان وجود دارد. تصاویر زندان‌ها یک کشور می‌تواند رفتار آن کشور را با مجرمان نشان دهد. در این متن می‌خواهیم نگاهی به وضعیت زندان‌های کشورهای مختلف بزنیم. از اتاق‌های راحت و تک‌نفره‌ی نوروژ گرفته تا زندان‌های شلوغ و کهنه‌ی مالاوی. به عنوان مثال در نوروژ کسی پشت…