آموزش ساده و سریع ورد

رمز گذاشتن برای فایل متنی در ورد

ممکن است دوست داشته باشید فقط تغییرات مشخصی را برای خواننده‌ها مجاز بدانید. برای این کار باید با محدود کردن تغییرات به تغییرات مشخصی مانند فرمتینگ انجام شود.