مهندس کامپیوتر

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر

رشته کامپیوتر به طور کلی رشته پویایی است و شخصی که رشته مهندسی کامپیوتر را برای ادامه تحصیل برمی‌گزیند، می‌بایست توانایی تجزیه و بررسی مسایل را دارا باشد و بتواند، برای رسیدن به هدف مدنظر خود، مسایل را به زیرشاخه‌های کوچک تقسیم کند و بارها و بارها مسئله‌ای را مورد…