غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب موش – دیدن موش در خواب

برخلاف باور عموم که موش‌ها کثیف و دردسرساز هستند، اما در واقع باهوشی وزیرکی‌شان درخواب نمایانگر می‌شود. پس خواب موش می‌تواند تعبیر خوب و بد داشته باشد که نشان از درون پرتلاطم شما دارد.