آموزش ساده و سریع ورد

دسترسی‌های سریع در ورد – استفاده از Quick Part در ورد

برای پیدا کردن یک کلمه در ورد یا رفتن به یک صفحه یا خط مشخص در ورد می‌توانید از ابزارهای سریع در ورد استفاده کنید.