اربعین و کربلا

در اربعین چه چیزهایی می‌توانیم به عراق ببریم که سود کنیم؟

در هر کشوری قوانین و مقررات خاص خودش پا برجاست و این قوانین مسلما ضامن امنیت و آسایش مردمان آن سرزمین است؛ پس هر کس لازم است این قوانین را به خوبی بشناسد چرا که در صورت عدم رعایت این قوانین، مجرم محسوب می‌شود. امروزه که صنعت گردشگری رونق بیشتری…