دروغگویی

مغز هر کس دروغ خودش را باور می‌کند

چند بار در روز دروغ می‌گویید؟ اصولا آدم دروغگویی هستید یا آن را برای خودتان و برای رسیدن به اهدافتان توجیه می‌کنید یا فکر می‎کنید کلا دروغ گفتن در شان یک انسان قوی نیست؟ بالاخره هر کس ممکن است با توجیه‌هایی که برای خودش می‌آورد، مثل این که اقتضای کارشان…

دختری از پنجره به بیرون خیره شده

این 10 رفتار نشان می‌دهد عزت نفستان پایین است.

تا به حال به میزان عزت نفس خود فکر کرده‌اید؟ فکر می‌کنید عزت نفستان بالا است یا پایین؟ عزت نفس مسئله‌ای است که خواه‌ناخواه روی روند زندگی شما تاثیر می‌گذارد. گاهی اوقات آنچنان بی‌صدا کارش را انجام می‌دهد که حتی متوجه حضورش نمی‌شوید. به همین دلیل نیز فکر کردن به…