خسوف کامل

همه چیز در مورد خسوف تاریخی امشب-طولانی ترین خسوف در قرن اخیر

در 27 جولای 2018 و یا 5 مرداد 1397 اتفاقی در آسمان خواهد افتاد که در طول یک قرن اخیر مثل آن را ندیده ایم چرا که مدت زمان آن بسیار طولانی تر از حالات عادی است. شما می توانید از طریق ویژه برنامه «چرخ» کاری از گروه دانش شبکه چهار…