بازداشت و دستگیری مرضیه هاشمی

دستگیری مرضیه هاشمی در آمریکا؛ مرضیه هاشمی کیست؟

حتما اخبار مربوطه به دستگیری مرضیه هاشمی در آمریکا را شنیده اید. شاید دوست داشته باشید بدانید مرضیه هاشمی کیست؟ نام قبلی مرضیه هاشمی چیست و علت دستگیری مرضیه هاشمی در آمریکا چه بوده است؟ او متولد  آمریکاست و در حال حاضر در ایران زندگی می‌کند. از سال 1979 تا…