آموزش ساده و سریع ورد

جلوگیری از ویروسی شدن با باز کردن فایل متنی در ورد

ممکن است با باز کردن برخی فایل‌ها سیستم شما ویروسی شود و شما را به دردسر بیاندازد. اما خوب است بدانید اگر فایل‌هایتان را می‌خواهید با ورد باز کنید، می‌توانید تحت شرایطی سیستم خود را محافظت کنید.