پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب دره

خواب دره چه معنایی دارد؟ اگر در خواب دیدید که باید از یک دره عبور کنید یا در دره‌ای سقوط می‌کنید، تعبیر خوابتان را نیز از از این جا بخوانید. دره و سقوط و افتادن معمولا با هم دیده می‌شوند. حالات مختلف خواب دره را در زیر مشاهده می‌کنید. تعبیر…