تعبیر خواب پرتقال چیست

تعبیر خواب حاملگی از نظر معبران مختلف

اگر در خواب دیدید که زنی حامله است، از نظر بیشتر معبران با گناه و غم رو به رو می‌شوید. اکثر زنان در طول زندگی با این امر رو به رو بوده‌اند و اتفاقی است که برای همه می‌افتد. بیشتر افراد در طول عمرشان زنان حامله را دیده‌اند. هر چند…