تعمیر کفش چرمی

نحوه تعمیر وسایل چرمی در خانه

خشک شدن و قرار گرفتن در برابر نور مستقیم خورشید، موجب ترک خوردن چرم می‌شود. اگر ترک‌های چرم بیش از حد عمیق نباشد، تعمیر کردن وسایل چرمی کار دشواری نیست. با خرید چند ابزار ساده به راحتی می‌توانید این وسایل چرمی را تعمیر نمایید. چگونه چرم ترک خورده را تعمیر…