در مورد کار درمانی

معرفی رشته کار درمانی

هدف و ماهیت کار درمانی هدف از این رشته، بررسی و ارزیابی توانایی‌ها و ناتوانی‌ها و درمان و آموزش معلولین است، از طریق شرکت دادن فعال آن‌ها در استفاده از وسایل و فعالیت‌های انتخابی که توسط کار درمان به منظور درمان و جلوگیری از پیشرفت معلولیت ارائه می‌گردد. کمک به معلولین،…