آموزش ساده و سریع ورد

ایجاد فهرست اشکال اتوماتیک در ورد

چگونه یک فهرست اشکال را به صورت اتوماتیک در ورد ایجاد کنیم و خودمان را از نوشتن فهرست به صورت دستی خلاص کنیم.