از انیشتین چه میدانید؟

10 جمله‌ی الهام بخش از آلبرت انیشتن

آلبرت انیشتن فیزیک‌دان مشهوری که در جهان با فرمول تبدیل جرم به انرژی شناخته شده‌است. البته این تئوریسین، صاحب تئوری‌های قانون نسبیت، اثر فتوالکتریک و تئوری‌های زیاد دیگری است. آلبرت انیشتن، بارها جایزه‌ی نوبل دریافت کرد. علاوه بر این این دانشمند، جمله‌هایی دارد که می‌تواند الهام بخش زندگی همگی ما باشد.…