آموزش ساده و سریع ورد

ساخت جدول در ورد – اضافه و حذف کردن سطر یا ستون در ورد

نحوه تغییر تعداد سطر و ستون در جدول در ورد را آموزش دهیم. همچنین در این آموزش خواهید دید که چگونه شکل جدول را تغییر دهید. نحوه حذف جدول یا حذف سطر و ستون از جدول را در این مطلب خواهید خواند.