اخبار جذب هیئت علمی

انتشار فراخوان جذب هیأت علمی پزشکی در بهمن ماه ۹۷

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت گفت فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی از بهمن شروع خواهد شد.