چگونه کاریزماتیک شویم

راه و رسم کاریزماتیک شدن

شاید شما هم دقت کرده‌باشید که بعضی افراد به سادگی دیگران را شیفته‌ی خود می‌کنند. ای افراد بدون این که از پول‌دارترین‌ها و یا شیک‌پوش‌ترین‌ها باشند، جذابیت فوق‌العاده‌ای دارند. قدرت کاریزمای آن‌ها احساس اعتمادبه‌نفس و عشق‌ورزی را در وجودشان تقویت می‌کند. کاریزماتیک بودن، مانند زیبایی و موقعیت اجتماعی در ابعاد…