علوم آزمایشگاهی

معرفی رشته علوم‌آزمایشگاهی

رشته ی علوم آزمایشگاهی یکی از شاخه های علوم پزشکی است. این رشته از جمله رشته‌هایی است که تاثیر زیادی در بهداشت و کاهش هزینه‌های درمانی دارد. این رشته در به دلیل نقش آن در تشخیص و درمان و پیشگیری وپیگیری بیماری‌های مختلف میان رشته‌های حوزه‌ی پزشکی جایگاه ویژه‌ای دارد.…